Alf Hambestipendiet 1981-2003

2003 års stipendium till riksspelmannen Kjell Leidhammar!

Alf Hambestipendiet instiftades 1981 i samband med Alf Hambes 50-årsdag. Enligt de stadgar som då antogs skall priset delas ut vartannat år, till "någon som gjort framstående insatser för viskonstens befrämjande på nordiskt språk i nyskapande eller traditionsbärande avseende. Därvid är att märka att visan som konstform förenar poetiska och musikaliska kvalitéer".

Följande har tilldelats Hambestipendiet:
2003 Kjell Leidhammar, riksspelman
2001 Martin Bagge, visartist, arrangör, körledare och pedagog
1999 Hans Kennemark, riksspelman, kompositör och vissångare
1997 Pia Raug, visdiktare, sångerska och kompositör, Danmark
1995 Hanne Juul, vissångerska och initiativtagare till Nordiska Visskolan i Kungälv
1993 Anders Wällhed, poet och författare

1991 Jan-Olof Andersson, vissångare och gitarrist
1989 Barbara Helsingius, visdiktare och sångerska, Finland
1987 Eva Bartholdsson och Torbjörn Johansson, vissångarduo
1985 Fritz Sjöström, visdiktare, kompositör och konstnär
1983 Ove Rösbak, poet, Norge
1981 Alf Hambe

I stipendiekommittén ingår:
Landshövding Karin Starrin, ordförande
Kulturchef Marianne Holm, Hallandsposten
Marknadschef Thomas Ivarsson, Falkenbergs Sparbank
Köpman Roland Henriksson, Sällskapet Visans Vänner

Torbjörn Johansson, sekreterare